Hållbarhet

MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vårt företag kommer att arbeta för att minska miljöpåverkan från produktion, distribution och användning av våra elektriska ATV:er. I samarbete med tillverkaren kommer vi att investera i forskning och utveckling för att minimera CO2-utsläppen i samband med produktionsprocessen och söka alternativa och mer hållbara material. Vårt mål är att uppnå nollutsläpp från produktion och drift av våra produkter.

FRÄMJANDE AV ELEKTRISK MOBILITET

Vi kommer aktivt att främja elektrisk mobilitet som ett hållbart alternativ till fossila fordon. Vi kommer att informera och utbilda våra kunder om fördelarna med elektriska ATV:er, inklusive minskade utsläpp och buller, samt de ekonomiska besparingarna. Vi kommer också att samarbeta med myndigheter, organisationer och andra intressenter för att öka medvetenheten om elektrisk mobilitet.

MINSKA AV AVFALL OCH ÅTERVINNING:

Vi har åtagit oss att minimera det avfall som genereras av produktion och försäljning av våra ATV:er. Vi ska implementera effektiva avfallshanteringsprocesser och söka möjligheter till återvinning och återanvändning av material. Vi kommer också att uppmuntra våra kunder att delta i återvinningsprogram för elfordon och ge information om korrekt kassering av batterier och andra komponenter

FRÄMJAR ANSVARLIG FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Vi kommer att arbeta för att våra leverantörer uppfyller strikta hållbarhetskriterier. Vi kommer att prioritera leverantörer som har etablerat ansvarsfulla produktionsmetoder, tar hänsyn till anställdas rättigheter och arbetar för att minimera miljöpåverkan från sina egna produkter och tjänster, inklusive logistiktjänster. Vi kommer också att arbeta med våra leverantörer för att kontinuerligt förbättra deras hållbara metoder.

ETABLERA LÅNGSIKTIG VIABILITET

Vårt företag strävar efter att uppnå långsiktig lönsamhet genom att fokusera på finansiell stabilitet, ansvarsfull resursförvaltning och ständiga förbättringar. Vi kommer att arbeta för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga produkter som möter våra kunders behov samtidigt som hållbara principer beaktas. Vi kommer också att investera i forskning och utveckling för att ligga steget före tekniska framsteg och förändringar på marknaden.

 

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi lovar att vi aldrig kommer att spamma! Ta en titt på vår integritetspolicy för mer information.